הגדרת כרמלית ומקום פטור

שיעורי סיכום הלכות עירוב- שיעור 2 סימן שמה סע' יד-יט

הרב ינון קליין שליט"א
תגיות: סימן שמה, כרמלית, מקום פטור, קרפף, גינה, ים, בית מדרש גבעת אסף, ינון קליין, עירובין, רבנות,