דין בשר שלא נמלח ומתי צריך למלוח בשר

הרב ינון קליין שליט"א
תגיות: מליחה, מתי מולחים, בשר שלא נמלח, בית מדרש גבעת אסף, איסור דם, ,