טבילת כלים על ידי קטן, טבילת כלי מתנה

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  בס"ד

  עיקרי ההלכות

  א. מותר לילד קטן להטביל כלים, בתנאי שגדול (בר מצוות) עומד ורואה שהכלים נטבלו.

  ב. הקונה כלי לחברו, לא יטביל את הכלי לפני שנותנו לחבירו, מכיוון שחובת הטבילה חלה על מקבל המתנה. ואם הטבילו לפני שנתנו, יחזור המקבל ויטבילו בלי ברכה.

   

  א. טבילת כלים על ידי קטן

  האם ניתן להטביל כלים על ידי ילד פחות מגיל בר מצווה?

  השאלה מתחלקת לשני סעיפים. ראשית, האם יש חסרון ב'מעשה הטבילה' כאשר הוא נעשה על ידי קטן? שנית, במידה ואין חסרון בטבילה על ידי קטן, האם הוא נאמן להעיד שהכלים נטבלו?

  מדברי הפוסקים עולה שאין חסרון בטבילה על ידי קטן. מאחר ועיקר הטבילה היא התוצאה- שהכלי יהיה טבול, ולא המעשה (הטבילה בפועל). מסיבה זו אין צורך בכוונה בטבילת כלים.

  עם זאת, מאחר וכבר למדנו שטבילת כלים היא מצווה מדאורייתא, קטן אינו נאמן להעיד על טבילת כלים.

  לסיכום, טבילת כלים על ידי קטן מותרת, ואין חסרון בזה שקטן הטביל מפני שהעיקר הוא שהכלים יהיו טבולים. אולם, הקטן אינו נאמן להעיד שהכלים טבולים.

  ועל כן, למעשה אין לשלוח קטן לטבול כלים, אך מותר לתת לו להטבילם אם גדול עומד ורואה את הטבילה1.

                                               ב. טבילת כלי שניתן במתנה

  הקונה כלי במתנה לקרובו או לחברו, לא יטביל את הכלי לפני שנתנו במתנה לחברו.

  טעם הדבר הוא שמאחר ונותן המתנה לא קנה את הכלי לשימושו, יש צד לומר שאינו חייב בטבילה, ורק אצל המקבל כשהכלי ימלא את ייעודו, יתחייב טבילה.

  למעשה אם נותן המתנה הטביל את הכלי, המקבל חייב להטבילו שנית ללא ברכה מאחר וטבילה זו היא רק מספק2.

   

  [המספרים מפנים לקובץ מקורות והערות המצורף]תגיות: טבילת כלים, קטן, מתנה, הלכה שבועית, בית מדרש גבעת אסף, נאמנות קטן, טבילה מספק, ברכות,