טבילת כלים חשמליים

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברי בית מדרש גבעת אסף

הרב ינון קליין שליט"א

  בס"'ד

  עיקרי ההלכות

  א. סירים מחוברים לקרקע, כגון הסירים במטבחים הצבאיים, פטורים מטבילה.

  ב. כלים חשמליים, חייבים בטבילה.

  ג. כלי מתפרק (כגון בלנדר) - רק החלק הנוגע במאכל חייב טבילה.

   

  א. טבילת כלים מחוברים לקרקע

  נחלקו הפוסקים אם כלי שמחובר לקרקע פטור מטבילה. לדעת שו"ת שב יעקב והחכמת אדם, כלי שמחובר לקרקע פטור טבילה, שהרי כלי המחובר לקרקע אינו מקבל טומאה.

  מאידך לדעת החת"ם סופר ומהר"י אסאד אין קשר בין דיני טומאה וטהרה לדיני טבילת כלים. ולכן על אף שלכלי מחובר אין טומאה, הוא חייב בטבילה כשנקנה מגוי.

  למעשה, בעל ערוך השולחן כתב שהמנהג לא להטביל כלים גדולים שמחוברים לקרקע.

  לכן, אין צורך להטביל סירים שמחוברים לקרקע במטבחים ציבוריים (כגון מטבחים צבאיים ומוסדות), ויש בזה עוד כמה טעמים להיתר שמבוארים בהערה1.

   

  ב. טבילת כלים חשמליים קטנים

  כלים חשמליים קטנים יחסית (שאין בהם ארבעים סאה) חייבים טבילה. הבעיה היא שהם עלולים להתקלקל בטבילה.

  יש פוסקים שרצו לפוטרם מטבילה מאחר והם מחוברים לקרקע באמצעות חוט החשמל. מאידך יש שכתבו שחיבור כזה אינו נחשב חיבור לקרקע שפוטר מטבילה וחייבו כלים אלו2.

  למעשה, יש לטבול כלים חשמליים ולייבשם היטב אחרי הטבילה על מנת שלא יתקלקלו.

  המלצות טכניות ע"מ למנוע קלקול של הכלים ניתן למצוא באתר צומת: http://www.zomet.org.il/?CategoryID=253&ArticleID=137

   

  ג. טבילת כלים מתפרקים

  כלים מתפרקים כגון בלנדר, מיקסר, סיר לבישול איטי (שיש בו סיר פנימי נשלף) - את החלק החשמלי (המנוע, או גוף החימום) אין חובה להטביל מאחר ואינם נוגעים במאכל ואינם נקראים כלי סעודה. את החלק השני חובה להטביל, אם הוא עשוי מחומרים שחייבים טבילה3.

   

  [המספרים מפנים לקובץ מקורות והערות המצורף]תגיות: חשמל, מיחם, קומקום, טבילת כלים, בלנדר, מיקסר, סיר בישול איטי, מחובר לקרקע, סיר צבאי, הלכה שבועית, בית מדרש גבעת אסף,