לענות לפי השואל או לפי המשיב (ב)

כללי הפסיקה

הרב ינון קליין שליט"א