לענות לפני השואל או לפי המשיב?

כללי הפסיקה

הרב ינון קליין שליט"א