דרוש לפרשת שמות - דרשות בית ישי

הרב אברהם ישעיה פישר שליט"א