בית אחד או נר לכל אחד ואחד

הרב אחיה בן פזי שליט"א