זיווגם של האבות על הבאר - פרשת וישלח

הרב אברהם ישעיה פישר שליט"א