הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין

רבנות, ישיבה ודף יומי

הרב ינון קליין שליט"א