חדשו מעשיכם!

התחדשות בעבודת ה' - לא לעשות מצוות אנשים מלומדה

הרב אברהם ישעיה פישר שליט"א