פספסתי תקיעת שופר בחודש אלול - צריך להשלים?

הרב ינון קליין שליט"א