שעת אמירת סליחות ביום

שאלה מקבוצת השו"ת

הרב מנחם נוביק שליט"א

  שאלה: אנשים שלא יכולים לומר סליחות בלילה או לפני שחרית, קראתי שאפשר בדיעבד לעשות מניין סליחות גם בשאר היום. האם זה משנה מתי במהלך היום?

   

  תשובה: 

  הגרע"י יוסף זצ"ל פסק בשו"ת יחווה דעת חלק א סימן מו :

  והגאון המקובל רבי משה זכות בתשובה (סי' ל'), הסביר הדברים ביתר שאת ובטוב טעם ודעת, על פי הקבלה, ושלל בכל תוקף את אמירת הסליחות בחצי הראשון של הלילה, כי אז הוא עת התגברות הדינים, מדבר באופל יהלוך, ובהזכרת הסליחות וי"ג מדות הרחמים של ויעבור, באותה שעה אנו נראים כמתגרים בהם ומבקשים למנוע פעולתם, ומעוררים קנאה מכחות הדין נגדנו, ונמצאנו משיגים מטרה הפוכה, וכל מי שיש לו מושג מתורת הח"ן, יודע ומבין שהעושה כן בשעות הלילה הוא קרוב להיות מקצץ בנטיעות, ולכן אין לומר סליחות אלא או ביום או באשמורת הבוקר מחצות הלילה ואילך, שנאמר, יומם יצוה ה' חסדו.

  לגבי אמירת סליחות בשאר היום באלף המגן על המטה אפרים (ס"ק כד) כתב לגבי הטענה שלאחר עלות השחר עבר זמן סליחות: "באמת שגו בזה כי מר"ח אלול עד לאחר יוה"כ המה ימי רצון כל היום רק קודם עלות השחר הזמן ההוא מובחר יותר"
  ומשמע שאם לא יכול לומר בעלות השחר אפשר לומר סליחות אף כל היום(עד השקיעה) כיון שימים אלו הם ימי רצון.

  וכן פסק בשו"ת יחווה דעת חלק א סימן מו: ומכל מקום נראה שאם אי אפשר להם לומר סליחות באשמורת לפני תפלת שחרית...נראה שמותר לומר סליחות וי"ג מדות לפני מנחה, שהרי מעשים בכל יום שאנו אומרים וידוי וי"ג מדות ונפילת אפים בתפלת המנחה

  לסיכום:
  הזמן המובחר ביותר הוא עלות השחר או לאחר חצות. או בבוקר לפני שחרית.

  למי שזה לא מתאפשר אפשר כל היום עד השקיעה ונראה שטוב להסמיך את הסליחות למנחה, אך אין הדבר מעכב.

   

  להצטרפות לקבוצת השו"ת לחץ כאן