אלול - תשובה מאהבה על ידי עמל תורה שבעל פה

הרב אברהם ישעיה פישר שליט"א

    שיעורים בתורתו של הגר"ש פישר זצ"ל

    שיעור מספר 1