מגילת קהלת. ארבעת המינים אחרי החג

'דבר ה' זו הלכה' (שבת קלח:)- הלכה שבועית בנושאים יומיומיים מאת רבני ואברכי בית מדרש גבעת אסף.

הרב ינון קליין שליט"א

  בס"ד

  עיקרי ההלכות

  א. ארבעה טעמים לקריאת מגילת קהלת בשבת חול המועד סוכות:

              - המגילה נאמרה על ידי שלמה המלך בחג סוכות.

              - במגילה פסוק המרמז לחג סוכות.

              - בחג הסוכות- 'זמן שמחתנו' - יש לברר מהי השמחה האמיתית.

              - חנוכת בית המקדש הראשון הייתה בחג, לכן קוראים את דברי שלמה, בונה הבית.

  ב. מחלוקת אחרונים אם לברך על המגילה. בלוח 'ארץ ישראל' כתב הגרי"מ טוקצנסקי שאם קוראים מקלף יש לברך "על מקרא מגילה" וברכת שהחיינו.

  ג. לאחר החג, אסור להשתמש בארבעת המינים לשימוש מבוזה. ניתן לקיים בהם מצוות אחרות וכפי שיבואר להלן.

   

  א. מגילת קהלת בשבת חול המועד סוכות

  מנהג האשכנזים לקרוא את מגילת קהלת בחול המועד סוכות.

  כמה טעמים למנהג זה1:

              א. שלמה אמר את המגילה בזמן קיום מצוות הקהל בחג סוכות.

              ב. במגילה יש פסוק המרמז לימי חג סוכות- 'תן חלק לשבעה וגם לשמונה'.

              ג. במגילה נאמר 'ולשמחה מה זו עושה', חג הסוכות הוא 'זמן שמחתנו', ושלמה המלך מבאר בקהלת שהשמחה האמתית היא בתורה ובמצוות.

              ד. מאחר ובימי חג סוכות חנך שלמה המלך את בית המקדש הראשון, קוראים בחג את דבריו.

  נחלקו האחרונים אם מברכים על קריאת מגילת קהלת. לדעת המגן אברהם אין לברך על קריאתה גם כשנקראת מתוך הקלף. לדעת הגר"א יש לברך שתי ברכות (אם קוראים מן הקלף): על מקרא מגילה ושהחיינו. וכך כתב הגרי"מ טוקצנסקי זצ"ל בלוח א"י2.

   

  ב. ארבעת המינים אחרי סוכות

  בימי חג הסוכות אנו משתמשים בארבעת המינים למצווה. לכן,  לאחר החג אסור להשליכן לפח בביזיון, אף על פי שאין בהם קדושה. כך למדנו בהלכות ציצית (לדעת רמ"א), שחוטים שנקרעו מהציצית אסור להשליכן לפח3.

  הדברים נכונים בשנה זו בפרט לגבי האתרוג, שכן חלה עליו קדושת שביעית, וממילא אין להשליכו בביזיון4 .

  אמנם, מותר ורצוי להשתמש בהם תשמיש אחר שאינו של ביזיון, ויש תשמישים של מצווה שניתן לקיים, כלהלן:

  אתרוג - ניתן להכין ריבה.

  לולב - נהגו לשמרו לשריפת חמץ ולהשתמש בו להבערת האש5.

  הדס - מברכים עליו במוצאי שבתות בהבדלה, כל זמן שיש בו ריח6.

  ערבה - כלולב.

   

  המספרים מפנים לקובץ מקורות והערות המצורףתגיות: סוכות, שבת חול המועד, קהלת, שלמה המלך, ארבעת המינים, ריבת אתרוגים, הבדלה, בשמים, לולב, הדס, ערבה, אתרוג, בית’ מדרש גבעת אסף, ינון קליין, הלכה שבועית,