כיבוס ותספורת במוצאי ט באב נדחה

הרב ינון קליין שליט"א