מותר לאכול בשר בסיום בתשעת הימים?

הרב ינון קליין שליט"א