תשלום נזק ברכב שחנה במקום אסור

שאלה מקבוצת השו"ת של בית המדרש

הרב ינון קליין שליט"א

  שאלה: רכב שחנה בכביש צר מאוד שמחמת צרותו הוא מסומן שאסור לחנות בו, אם "דפקתי אותו" כי קשה היה לתמרן ולעקוף אותו - האם אני חייב בנזק?

   

  תשובה: שלום וברכה
  כדי להשיב לזה צריך לדעת מה היה בדיוק במציאות – להלן קוים כלליים שלא מהוים פסק הלכה במקרה זה
  א. אדם שמפריע לתנועה ברשות הרבים במקום שאין לו רשות לעשות זאת – חייב אם כליו המונחים שם גרמו נזק, ואדם המזיק לכלים אלו בשוגג פטור.
  ב. אם המפריע מונע לחלוטין תנועה ברה"ר – מותר לשבור לו את הדברים ולעבור.
  ג. יסוד הפטור בשוגג במקרה באות א הוא "משום אין דרכם של בני אדם להתבונן בדרכים" – מאחר ודרכם של בני אדם להתבונן בנהיגתם (וזו גם חובתם) צריך לדון האם ההיתר בשוגג עדיין קיים.
  מקורות לאותיות א-ג: חושן משפט סימן תיב.
  ד. אבל אם היתה יכולת לעבור בלי להזיק לרכב, אפשר שהנהג הפוגע נחשב מזיד ולא שוגג, אם אדם לא נוקט בכללי הזהירות הרגילים והמקובלים הוא עלול להיחשב מזיד (כך עולה מדברי הרמב"ם בהלכות חובל ומזיק פרק ו הלכה ח: "שנים שהיו מהלכין ברשות הרבים זה בא בחביתו וזה בא בקורתו ונשברה כדו של זה בקורתו של זה פטור, שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך... היה בעל החבית ראשון ובעל הקורה אחרון ונשברה חבית בקורה חייב, שזה כמי ששברה בידו בכוונה")
  לכן צריך לברר היטב את המציאות כדי להכריע בזה