שמיטת כספים ופרוזבול

שמיטת כספים ופרוזבול

מהותה של מצוות שמיטת כספים ודיניה הלכה למעשה- כיצד עושים פרוזבול. מתוך יום עיון לקראת ראש השנה כ"ג אלול תשע"ה

הרב אברהם צבי הכהן שליט"א
תגיות: שמיטה, שמיטת כספים, פרוזבול, הלוואה, צדקה, הרב אברהם צבי הכהן, בית מדרש גבעת אסף, יום עיון, ראש השנה,