דיבר באמצע הבדלה

יהונתן מוריס

  שאלה: שבוע טוב, אדם שדיבר באמצע שהוא שומע הבדלה בין ברכה לברכה, האם יצא ידי חובה?

   

  תשובה: מי שדבר בין ברכות ההבדלה יצא ידי חובה.


  שולחן ערוך "קידש וקודם שטעם הפסיק בדיבור, חוזר ומברך בורא פרי הגפן, ואינו צריך לחזור ולקדש."(או"ח רע"א ט"ו)
  ובבית יוסף שם מסביר " דדבור הוי הפסק בין ברכת הנהנין לטעימה אבל לענין קידוש לא הוי הפסק כיון דכבר הזכיר קדושת היום על הכוס יצא". העקרון שאומר הוא, שדיבור הוא הפסק לעניין ברכות הנהנין, אבל לעניין דבר שצריך לאומרו על הכוס דיבור לא נחשב הפסק, שהרי ס"ס אמר על הכוס. ולכן בפשטות הוא הדין לגבי הבדלה.
  וכך פסק שש"כ פרק ס סעיף ל.