השתתפות בהלוויה אלטרנטיבית

הרב יהונתן יעקובוביץ שליט"א

  שאלה:

  יש לאחותי חברה שהולכת ללויה, אבל המת ביקש לשרוף את גופתו ולקבור... בקיבוץ מסויים...
  מותר להשתתף בלויה זו?

   

  תשובה: 

  איסור שריפת המת איסור דאוריתא.
  מצווה לנסות להציל את המת לשכנע את בני משפחתו שלא לעשות זאת
  אין מחזקים ידי עוברי עבירה ואסור להשתתף בטקס כזה.

   

  הרחבה:

  "שריפת גופת אדם מישראל הנה איסור חמור ומוחלט של ניוול המת, שנקבע והוסכם על ידי גדולי ישראל עוד בדורות שעברו. אנו מחליטים בזאת להמשיך את תקנת גדולי הדורות הקודמים, ולפיה כל השורף את גופו לא יזכה להגיע לקבר ישראל. כמו כן אין לערוך לו לוויה, ואין לומר אחריו קדיש ולא יושבים עליו שבעה. ואלו המבצעים את שריפת הגופות גורמים שידעך זיכרונו של הנפטר מארץ החיים".
  מתוך החלטת מועצת הרבנות הראשית.