להשאיר ספר פתוח

הרב אייל שמאי שליט"א

  שאלה: שלום הרב! האם מותר להשאיר ספר פתוח כדי לחזור ללמוד בו?

   

  תשובה:

  שלום וברכה, עיקר הדין של ביזיון בספר פתוח נאמר לגבי ספר תורה, אולם הב"ח ובעקבותיו גדולי האחרונים כתבו שהוא הדין גם לשאר כתבי הקודש, ולכן המנהג הרווח להחמיר בזה. וכתב בערוה"ש (יו"ד סימן רע"ז ס"ב) "ונ"ל דווקא כשיצא לרחוב, אבל הנכנס מחדר לחדר או אפילו לחצר ולרחוב שלא על אריכת הזמן, אין חשש בזה". יעו"ש.

  עוד כתבו הפוסקים דכשאין ברירה אלא להשאיר את הספר פתוח על מנת למנוע ממנו בלאי או על מנת שיתייבש מנוזל שנשפך עליו וכדומה מותר ואף מצוה להניחו פתוח.


  באור והרחבה:

  א. לגבי ספר תורה משנה שלימה היא בעירובין (צ"ז:, פ"י ה"ג):

  "…הָיָה קוֹרֵא בְרֹאשׁ הַגַּג וְנִתְגַּלְגֵּל הַסֵּפֶר מִיָּדוֹ, עַד שֶׁלֹּא הִגִּיעַ לַעֲשָׂרָה טְפָחִים, גּוֹלְלוֹ אֶצְלוֹ. מִשֶּׁהִגִּיעַ לַעֲשָׂרָה טְפָחִים, הוֹפְכוֹ עַל הַכְּתָב ("שלא יהא מוטל כ"כ בבזיון ומניחו עד שתחשך". רש"י). רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אֲפִלּוּ אֵין מְסֻלָּק מִן הָאָרֶץ אֶלָּא כִמְלֹא מַחַט, גּוֹלְלוֹ אֶצְלוֹ. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר, אֲפִלּוּ בָאָרֶץ עַצְמוֹ גּוֹלְלוֹ אֶצְלוֹ, שֶׁאֵין לְךָ דָּבָר מִשּׁוּם שְׁבוּת עוֹמֵד בִּפְנֵי כִתְבֵי הַקֹּדֶשׁ".

  ב. בגמרא (צ"ח.) הקשו מדוע מותר להפך את היריעה מברייתא שכתוב שאסור ומותר רק לפרוס בגד על הכתב. ועונה הגמרא שבאמת לכתחילה זה עדיף, רק שם בברייתא היה אפשר בפריסת הבגד ואילו כאן במשנה המדברת על יום שבת אי אפשר לפרוס (רש"י פירש שאין לו בגד מזומן, ורוב הראשונים חלקו עליו שאף אם היה לו היה אסור בשבת), ולכן האפשרות היחידה למניעת הבזיון היא בהיפוך היריעה.

  והנה לעניין שבת פסק הרמב"ם (פט"ו משבת הכ"א) שמותר להופכו, וכ"פ בשו"ע או"ח סימן שנ"ב (ס"ב).

  אולם בשאר ימים פסק הרמב"ם בפ"א מס"ת (הי"ז) שיש בדווקא לפרוס בגד על הספר:

  "כּוֹתְבֵי סְפָרִים תְּפִלִּין וּמְזוּזוֹת אָסוּר לָהֶם לַהֲפֹךְ הַיְרִיעָה עַל פָּנֶיהָ אֶלָּא פּוֹרֵשׂ עָלֶיהָ בֶּגֶד אוֹ כּוֹפְלָהּ" וכ"פ בשו"ע יו"ד סימן רע"ז (ס"א).

  ג. כל האמור הוא על ספר תורה, אך בב"ח (שם ס"א) כתב "ומכאן יש ללמוד שלא יצא אדם לחוץ ויניח הספר פתוח אם אין עליו מפה, דלאו דוקא ס"ת,דהוא הדין שאר ספרים". עכ"ל. וציינו אליו הט"ז והש"ך (סק"א) והוסיף הש"ך "וידוע לחכמי האמת שיש מלאך אחד נקרא ש"ד והוא ש ו מ ר ד פ י ן על מי שמניח ספר פתוח ועוצא שמשכח תלמודו". עכ"ל.

  ד. בערוה"ש (ס"ב) הוסיף שכן המנהג ליזהר בזה, אך סייג "ונ"ל דווקא כשיצא לרחוב, אבל הנכנס מחדר לחדר או אפילו לחצר ולרחוב שלא על אריכת הזמן אין חשש בזה". עכ"ל.

  ה. בפת"ש (סק"א) הביא בדם החמודי דניאל שאם משאיר את הספר פתוח לצורך הספר עצמו כגון למניעת התבלותו, מותר להותירו פתוח אם אי אפשר ע"י בגד או היפוך, ונפק"מ גם כשנרטב ספר וכיו"ב. וכ"כ בערוה"ש (ס"ג) ושכן המנהג והוסיף "ואדרבה מצוה לעשות כן, ואין זה בזיון, אלא כבוד וזהו תקנתם". יעו"ש.