אבות וילדים מתכוננים למתן תורה

הרב ינון קליין שליט"א