למסור שיעור במקום שיש בו רב בלי הסכמתו

הרב ינון קליין שליט"א