הקניה לגוי במקום טבילת כלים

הרב ינון קליין שליט"א

  שאלה: האם מותר להקנות לגוי דרך הטלפון? להתקשר אליו לתת לו במתנה ואחר לבקש להשאיל. נתקענו באמצע המעגל בלי רשת טבולה...

   

  תשובה: אי אפשר להקנות ככה. וגם אי אפשר להקנות לגוי על ידי אחר - חו"מ סימן שמג סע' יד.

   

  שאלה: אבל יש רבנים שהותירו אודיתא בגוי אם הוא לא מממאן למתנה ואז אמרו לי שאפשר.... ככה אמרו בקורונה לעשות...

   

  תשובה: א. בשביל אודיתא לא צריך טלפון אלא שני עדים כשרים שתעיד בפניהם שהחפץ שייך לגוי.
  ב. יש מחלוקת אחרונים אם גוי קונה באודיתא. בדרך כלל לדאורייתא לא סומכים על אודיתא לבד.
  ג. טבילת כלים - מקובל להסביר בדעת השו"ע שטבילת כלים מדאורייתא.
  ד. היתרים שניתנו בתקופת הקורונה יפים לזמנם ולשעתם. אין לדמות שעת הדחק אחת לאחרת. בקורונה היה תקופה שמקוואות לא נפתחו והיה צורך בפתרון כללי לכמה שיותר אנשים - בפרט שזה היה לפני פסח שהיה לאנשים הרבה כלים חדשים. זו שעת דחק שבגללה התירו. בשביל לעשות מנגל ביום העצמאת זו לא מספיק שעת דחק (בעיניי) כדי להקל בזה.
  שבוע טוב