ארבעת המינים לאחר השמיטה

האם חלה קדושת שביעית על ארבעת המינים? כיצד קונים ארבעת המינים לסוכות במוצאי שמיטה. מתוך יום עיון בבית המדרש אלול תשע"ה

הרב גיורא ברנר שליט"א

  שיעור מאת ראש בית המדרש שליט"א

  בעניין ארבעת המינים במוצאי שמיטה

  מתוך יום עיון לקראת ראש השנה- כ"ג אלול התשע"ה

  מצורף דף מקורות לשיעור

   

  לכללים לקניית אתרוג- לחץ כאן

  לכללים לקניית לולב והדסים- לחץ כאן
תגיות: ארבעת המינים, שמיטה, קדושת שביעית, הרב גיורא ברנר, בית מדרש גבעת אסף, אתרוג, לולב, הדס, ערבה, מסחר בפירות שביעית, פירות שביעית, ,