תשלום שכר לימוד ממעשר כספים

הרב ינון קליין שליט"א