למה צריך נטילת ידיים?

יהונתן מוריס

  שאלה מקבוצת השו"ת של בית המדרש

   

  שאלה: שלום הרב! מה הסיבה שצריך ליטול ידיים (לשם מה תוקנה הנטילה, מה הבעיה בשטיפה)?

   

  תשובה:בוקר טוב. צריך כלי כי חז"ל תיקנו את אופן הנטילה בדומה לנטילות שהיו במקדש מהכיור או בדומה להזאת מי פרה אדומה שהיה מכלי.

  הרחבה:
  1. במסכת חולין דף קז עמוד א כתוב שצריך להקפיד על נטילה מכלי בנטילה לסעודה. הרשב"א שם מסביר שההקפדה הזו היא בגלל שהנטילה תוקנה באופן דומה לנטילות שהיו במקדש.

  2. לגבי נטילת ידיים בשחרית, יש מחלוקת למה תיקנו אותה. לפי הרא"ש היא תוקנה לנקיות ולכן הבית יוסף מסביר שלדעתו באמת לא חייבים כלי. לפי רש"י היא תוקנה מפני שיש רוח רעה על הידיים, לפי הרשב"א היא תוקנה כי האדם נהיה בריה חדשה בבוקר. לדעות אלו גם בה יש להקפיד דוקא על כלי [מקורות הדברים בבית יוסף סימן ד סעיף ז]

  3. בנטילת ידיים אחרי שירותים, שכל עניינה נקיות באמת אין חובה ליטול מכלי (אליה רבה סימן ד ס"ק יב. מחזיק ברכה שם ס"ק ו)

   

  להצטרפות לקבוצת השו"ת לחץ כאןתגיות: נטילת ידיים, יהונתן מוריס, גבעת אסף, קנין תורה,