האם מנהג אבות מחייב את הבנים?

הרב ינון קליין שליט"א