תשעה באב למעוברות ומניקות

הרב דוב ליאור שליט"א

    שיעור בעניין הלכות תשעה באב למעוברות ומניקות

    מאת הרב דוב ליאור שליט"א

    ניתן בערב לימוד לימי בין המצרים תשע"ג

    בבית מדרש גבעת אסף
תגיות: תענית, תשעה באב, מעוברת, מניקה, צום, בין המצרים, חמש עינויים, הרב דוב ליאור, בית מדרש גבעת אסף,