הפרשת חלה אחרי חלוקת העיסה

שאלה בקבוצת השו"ת של בית המדרש

יהודה שרעבי הי"ו

  שאלה: שלום לרבנים.
  מה הדין במקרה ששכחו להפריש חלה וכבר עשו את הצורות, האם עדיין אפשר להפריש חלה? ( לפני האפייה)

   

  תשובה: שלום וברכה!

  אם כל הבצק לפניו מפריש ולא צריך לפרק את הצורות.

  הרחבה:

  בשולחן ערוך יורה דעה סימן שכז סעיף ג כתב:
  "האידנא טוב להמתין מלהפריש חלה עד אחר גמר לישה שתיעשה כל העיסה גוף אחד"

  ובסעיף ה'
  "אם לא הפריש החלה בצק אלא אפה הכל הרי זה מפריש מן הפת"

  היוצא מדבריו סדר העדיפות בהפרשת חלה הוא,
  לכתחילה מפרישים בסוף הלישה שהבצק הוא גוף אחד.
  בדיעבד ניתן להפריש גם אחרי עשיית הצורות וכן לאחר האפיה.
  כאשר העיסה כבר התחייבה בחלה לא חייבים לצרף אותה לכלי אחד, אלא די שהכל יהיה לפניו - שלחן ערוך הרב סימן תנז סעיף ז.