מה שולחים במשלוח מנות

שאלה בשבוע סרטון 5 - ויקרא תשפ''ב שבת זכור

הרב ינון קליין שליט"א