אכילה לפני קריאת מגילה

שאלה בשבוע - פקודי תשפ"ב - סרטון 4

הרב ינון קליין שליט"א