האם מותר לחלוק על גדול הדור?

דרכי הפסיקה

הרב ינון קליין שליט"אתגיות: גדול הדור, מחלוקת, הלכה, כללי פסיקה, חכמה ומנין, גבעת אסף, קנין תורה, הרב ינון קליין,