הפרשת תרומות ומעשרות בבננות, אפרסמון ואבוקדו

הרב ינון קליין שליט"א