טבילת מסננת

שאלה מקבוצת השו"ת של בית המדרש

הרב ינון קליין שליט"א

    שאלה: קנינו מסננת ממתכת, האם צריכה טבילה?

    תשובה: כן

    זו לשון ערוך השלחן (יו"ד סימן קכ סע' ל): "כלי סעודה הצריכין טבילה לאו דווקא כלים שאוכלים וששותים בהם אלא אפילו כלים שמבשלים בהם ואופין בהם ומטגנין בהם ושמתקנים בהם המאכל והמשקה כולן צריכין טבילה כשהם של מתכת וזכוכית. ולכן כל מיני קדרות וכל מיני מחביות וכל מיני סכינין וגם הא"ק מעסע"ר וגם הסכין העב ששוברין בו עצמות וששוברין בו נופת והיינו צוקע"ר והכלי שגוררין בו תמכא שקורין קריי"ן וקורין אותו רי"ב אייזי"ן או טארטק"א וכל מה שמשמשין לאכילה ולשתייה צריכין טבילה ולכן מוליאר שקורין סאמאווא"ר או טי"י מאשין צריך טבילה וכן מה שמסננים בו החמין אם הוא של מתכת צריך טבילה וכן עתה שיצאו המכוונת שמבשלין בהם על השלחן שקורין מאשינק"א וצולין בהם ושותים בהם חמים כולן צריכין טבילה בברכה וכן מכתשת של מתכת שכותשין בו מלח או פלפלין או שארי תבלין צריכין טבילה וכן ריחים של יד ממתכת שטוחנין בהן כל אלו צריכים טבילה בברכה ואם יש בהן עץ ג"כ יתבאר לפנינו בסעיף לח ע"ש".

     

    להצטרפות לקבוצת השו"ת לחץ כאןתגיות: טבילת כלים, יו"ד, סימן קכ, הרב ינון קליין, גבעת אסף, קנין תורה, מסננת,