הדלקת נרות שבת בנרות ריחניים

שאלה בשבוע - תצוה תשפ"ב - סרטון 1

הרב ינון קליין שליט"א