הפרשת תרומות ומעשרות מסחורה שנקנתה בחנות מפוקחת

יהודה שרעבי הי"ו