הוראת איסור כשחכם הורה להיתר

שיעורים בדרכי הפסיקה- שיעור 11

הרב ינון קליין שליט"אתגיות: כללי פסיקה, כבוד תורה, היתר, איסור, הפסד מרובה, הנשאל לחכם, הרב ינון קליין, קנין תורה, גבעת אסף,