תפילה בחדר שיש בו תינוק עם טיטול

שאלה מקבוצת השו"ת של בית המדרש

הרב אייל שמאי שליט"א

  שאלה: האם מותר להתפלל בחדר בזמן שיש תינוקת שעושה צרכיה הגדולים בטיטול?
  והאם זה משנה שהמתפלל מצונן?

   

  תשובה: 

  שלום וברכה.

  א. אסור לקרוא קריאת שמע או להתפלל או להרהר בדברים של קדושה כנגד צואה. [רמב"ם פ"ג מק"ש (ה"ד), שו"ע סימן פ"ה (ס"ב)].

  ב. גדר של צואה שיש להרחיק ממנה הוא אף בצואה של ילד קטן, אך רק משעה שאוכל הוא דברים מחמשת מיני דגן בשיעור של כזית. [רמב"ם שם (ה"ו) שו"ע סימן פ"א (ס"א)].

  ג. ריח רע של צואה דינו כצואה עצמה. [שו"ע סימן ע"ט (ס"ט)].

  ד. כאשר יש צואה בחדר: אם היא מאחורי האדם יש להרחיק ממנה ארבע אמות מקום שכלה הריח "אפילו אם יש לו חולי שאינו מריח". ואם היא מלפניו צריך להרחיק אל מרחק שכבר לא רואה אותה. [רמב"ם שם (ה"ח), שו"ע שם (ס"א)], וכשאינו רואה אותה כבר לא צריך להקפיד על הריח [ביאור הלכה שם (ד"ה כמלא עיניו)].

  ה. אם הצואה מכוסה בכלי כמו בטיטול, מותר לקרוא כנגדה [רמב"ם שם (ה"י), שו"ע סימן ע"ו (ס"א)] ובלבד שלא יהא ריח רע בוקע ממנה שאז צריך להרחיק [משנ"ב שם (סק"ג)].

  ו. אם קרא קריאת שמע או התפלל וכו' במקרים שאסור לקרוא בהם, מלבד שעבר על איסור יש לו לחזור ולהתפלל. [רמב"ם שם (ה"ב)].

  רפואה שלימה.תגיות: תפילה, קנין תורה, הרב אייל שמאי, גבעת אסף, סימן עט, תינוק, צרכים,