אופן חישוב מעשר כספים

תשובה לשאלה מקבוצת השו"ת של בית המדרש

הרב ינון קליין שליט"א

  שאלה: נשמח להבין איך להפריש מעשר כספים.

  כשמקבלים משכורת יש ברוטו שמקבלים וממנו מופרש מס הכנסה וביטוח לאומי ולעתים ביטוחים פרטיים כמו ביטוח בריאות שיניים וכמו כן חסכונות וכו'. בנוסף, לעיתים פודים תוכנית חסכון או מקבלים החזרים ממס הכנסה, האם גם מהם צריך להפריש מעשר כספים?

   

  תשובה: א. מס שמושת על הרווח (כמו מס הכנסה וביטוח לאומי) לא נכלל בחשבון למעשר כספים. לדוגמא – אם המשכורת היא 100 והמס הוא 10, למעשר כספים מחשבים כאילו קיבלנו 90. (שו"ת אגרות משה יו"ד א סי' קמג)

  ב. ביטוחים וחסכונות – ביטוח נחשב להוצאה ולא מחושב במעשר כספים, לכן אם נמשיך עם הדוגמא הנ"ל, נשאר לו 90 אחרי ניכוי מס, הוציא על ביטוח עוד 10. המעשר הוא  8, כי הרווח הוא רק 80. (קובץ מבית לוי, יא, עמ' כט בשם הגר"ש וואזנר)

  חסכון לא נחשב להוצאה, וגם עליו צריך להפריש מעשר כספים. בדוגמא הנ"ל מה80 שנשאר הפריש 10 לחסכון, המעשר הוא עדיין 8.

  ג. תוכניות חסכון  - יש לעשר את הרווח ולא את הקרן. לדוגמא: הפקיד 100 וקיבל 110, המעשר הוא 1. [כדאי לעשות חשבון פעם בשנה, ומה טוב בערב ראש השנה, ולהפריש על הרווחים של אותה  שנה. שו"ת נודע ביהודה יו"ד תניינא סי' קצח ושו"ת שבט הלוי ח"ה סי' קלג ס"ק ט]

  ד. החזרי מס – זוהי הכנסה ויש להפריש ממנה מעשר כספים.

  ה. נסיעות, ביגוד לצורך העבודה וכדומה – כל שהוא צורך העבודה, נחשב הוצאה ולא נכנס לחשבון של הרווח ממנו יש להפריש מעשר. הוצאות הבית לא נחשבות הוצאה ונכנסות לחשבון המעשר. (פתחי תשובה סי' רמט ס"ק א משו"ת חוות יאיר ואע"פ שכתב שבשאילת יעב"ץ מפקפק בזה ולדעתו גם ההוצאות שלצורך העבודה מתחשבות כחלק מהקרן ממנה יש להפריש מעשר כספים, להלכה קי"ל כחוות יאיר. שו"ת שבט הלוי ח"ה סי' קלג ס"ק ד)

   

  להצטרפות לקבוצת השו"ת לחץ כאןתגיות: מעשר כספים, רווחים, מס, יורה דעה, צדקה, הרב ינון קליין, קנין תורה, גבעת אסף,