תפילה ליד פח אשפה

שאלה מקבוצת השו"ת של בית המדרש

הרב אייל שמאי שליט"א

  שלום וברכה,

  שאלה: האם מותר ללמוד תורה ולהתפלל ליד פח אשפה שלא מריח רע?

  תשובה: מותר לומר דברים שבקדושה ולהרהר בדברי תורה כנגד פח אשפה.


  בפוסקים נאמרו מספר טעמים לכך:

  א. הפח גבוה יותר מעשרה טפחים וחולק הוא רשות לעצמו. (אור לציון ח"ב פרק ו' אות י"ח, שו"ת בצל החכמה (ח"ו סימן כ"ו).

  ב. הקרטונים והגרוטאות שבפחים מכסים את הצואה שבפח (בצל החכמה שם אות ז').

  ג. אין דינם של הפחים כגרף של רעי משום שמרוקנים הם מידי יום, ועל פ רוב זורקים את האשפה בתוך שקית (הליכות שלמה לגרשז"א, תפילה פרק כ' סעיף א').

  ד. אין הפחים נחשבים כפחים המיוחדים לטיטולים ולצואה והם מועטים כנגד כל האשפה שבפח שאיננה צואה האסורה לקרות כנגדה (הגר"י קאפח בשו"ת הריב"ד חלק אהבה (סימן מ"ד, ע"מ ע"ד-ע"ה).

   

  הרחבה ופירוט ראה בקובץ המצורף

  להצטרפות לקבוצת השו"ת לחץ כאןתגיות: תפילה, פח, קורונה, אשפה, גבעת אסף, קניין תורה, הרב אייל שמאי,