פרסום סרטון שירת נשים עם כיתוב 'שירת נשים'

הרב ינון קליין שליט"א

  שאלה: האם מותר לבנות שיש להן הרכב מוזיקלי( מעל גיל בת מצווה)  להעלות ביצועים שלהן ליוטיוב כשהן מעלות את הסרטון עם כותרת 'שירת נשים - לנשים בלבד!'?

   

  תשובה: מותר.

  הרמב"ם בהל' שביעית (פ"ה הל' ב) פוסק שאין איסור לפני עיור כאשר ספק אם יעבור על האיסור, לכן מותר למכור לחשוד על שביעית כלים שאפשר לעשות בהם מלאכות מותרות ומלאכות אסורות.

  וכך פסק גם הריטב"א (ע"ז סג א) והט"ז (יו"ד סי' קנא ס"ק א).

  לכן מותר להעלות את הסרטון באופן כזה, ומי שבוחר לצפות בו למרות שהוזהר שהסרטון מיועד לנשים בלבד, האחריות עליו בלבד.

  [ועוד יש לדון האם זה תרי עברי דנהרא. שהרי מסתבר מאד שסרטון כזה יהיה צנוע בהרבה מרוב הסרטונים שיש באינטרנט, והרוצה לחטוא לא 'מחכה' לסרטון כזה של נשים או נערות צנועות שרות]