כללי הגמרא (32)

פתיחה לכללי קל וחומר - מה לימדה הברייתא דרבי ישמעאל, למה המידה נקראת קל וחומר ולא חומר וקל

הרב ינון קליין שליט"אתגיות: קל וחומר, כללי הגמרא, קנין תורה, מידות שהתורה נדרשת בהן, הרב ינון קליין, הלכתא, גבעת אסף,