מצוות לימוד אמונה (א)

האם מותר לעסוק בשאלות באמונה? שיטת הרמב"ם והכוזרי

הרב ארל'ה הראל שליט"א