כללי הגמרא (31)

פתיחה לי"ג מידות חלק ב

הרב ינון קליין שליט"א