כללי הגמרא (30)

פתיחה לכללי י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן

הרב ינון קליין שליט"אתגיות: כללי הגמרא, י"ג מידות, הרב ינון קליין, גבעת אסף, בית מדרש קנין תורה, הלכתא,