כפפות בבית הכסא

הרב ינון קליין שליט"א

   

  שאלה זו נשאלה בקבוצת הוואטסאפ של בית המדרש

  להצטרפות לקבוצה לחץ כאן

   

  שאלה:

  בימים אלו כאשר מחוייב אדם להיות עם כפפות, בגלל מגיפת קורונה, האם כשנכנס להתפנות צריך להסירם לפני הנטילה או יכול ליטול עליהם כי לא הסיר אותם. אם הזמן דוחק ממש?

  תשובה:

  יש שני נידונים נפרדים:

  א. נטילת ידיים אחרי כניסה לבית הכסא.

  ב. נטילת ידיים אחרי עשיית צרכיו.

  בראשון הטעם הוא משום רוח רעה, בשני הטעם משום נקיות.

  הנפקא מינא היא לשאלתך.

  אם הטעם הוא משום רוח רעה, צריך להסיר את הכפפות וליטול ידיים (כפי שבשינה בלילה יש רוח רעה גם כשלובשים ככפות – ראה יביע אומר ח"ד או"ח סי' ב אות ח). אם משום נקיות, די לנקות את הכפפות וליטול עליהם.

  ממילא מה שנשאר לדון הוא האם יש רוח רעה בבית הכסא בזמנינו, או שהוא מוגדר "בית הכסא דפרסאי", סוג של בתי כסא בזמנם שהיו נקיים יותר ולכן לא שרתה בהם רוח רעה.

  יש בזה מחלוקת גדולה באחרונים (מעט מקורות: שו"ת ארץ צבי סימן קי וקיא. חזון איש או"ח סי' יז אות ד. מנחת יצחק חלק א סימן ס. אור לציון חלק א סי' א. יחוה דעת חלק ג סימן א. ועוד רבים). רבים מקלים שאין רוח רעה בבית הכסא של זמנינו.

  על שאלה דומה ממש השיב הרב יעקב אפשטיין שליט"א בשו"ת חבל נחלתו (חלק י סימן א) ומסקנתו:

  "העובד בכפפות והתפנה בשרותים שמורידים בהם את המים כאשר הכפפות על ידיו, אין צריך להסיר את הכפפות וליטול ידיו, אלא די בניקוי או רחיצת ידיו – בכפפות, ואח"כ יברך אשר יצר".

  הרעיון כאמור לעיל, מצד נקיות די לנקות את הכפפות, מצד רוח רעה סומכים על המקלים בבית הכסא בזמנינו.תגיות: נטילת ידיים, בית הכסא, קורונה, הרב ינון קליין,