טחינת פרווה במטחנת בשר

הרב ינון קליין שליט"א

   

  שאלה זו נשאלה בקבוצת הוואטסאפ של בית המדרש

  להצטרפות לקבוצה לחץ כאן

   

  שאלה :

  למטחנת בשר יש סכין ויש דיסקיות. אם השתמשו בדיסקית בלבד ולא בסכין לטחינת בשר קר לפני זמן רב- וכעת רוצים לטחון במטחנה פרווה, האם אפשר לאוכלו עם חלבי? לכאורה לאשכנזים לכתחילה לא, אבל אם השימוש היה רק בדיסקית ולא בסכין האם גם אז לאשכנזים לכתחילה אסור?

   

  תשובה:

  א. ההנחה שלך שלכאורה גם לאשכנזים אסור, לא מדוייקת.

  הבשר היה קר לכן לא נבלע בדיסקיות.

  יש דיון (ראה ט"ז יו"ד סימן צד ס"ק יד) מה דין סכין שנחתך בה בשר בכלי שני (וכן מה דין הבשר) האם היא מותרת או צריכה הגעלה. אבל זה כאשר הבשר חם, בבשר קר לגמרי, אין בליעה ופליטה. לכן הדיסקיות מעולם לא היו בשריות (ראה כף החיים יו"ד סימן צו סע' ב ס"ק מח).

  ב. אם טחנו חריף שנחתך בסכין בשרית, יש מחלוקת אחרונים האם הכלי השני (במקרה שלנו הדיסקיות) נהיה בשרי מחמת החריף. להלכה מקובל שלא, לכן גם באופן זה מותר (דעת תורה יו"ד סימן צה סע' ב).

  ג. לגבי החילוק שרצית לעשות בין דיסקית לבין סכין, אני לא רואה חילוק. מה שמבליע בחיתוך (במקרה של חריף) זה הדוחק, במטחנה יש דוחק. במקרה של חם, בכל מקרה נבלע גם בלי חיתוך.

  ד. מסקנה -  מותר לכתחילהתגיות: מטחנת בשר, בשר וחלב, פרווה, הרב ינון קליין, קנין תורה, גבעת אסף,