כעיר שחוברה לה יחדיו

שיעור ליום ירושלים - תש"פ

הרב ינון קליין שליט"אתגיות: יום ירושלים, הרב ינון קליין, עיר שחוברה לה יחדיו,